KA TIRE BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka manevar lokomotive za TE Tuzla Otvoreni KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo 20.8.2013. 1.039.500,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka manevarske dizel lokomotive Otvoreni KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo 18.9.2014. 939.500,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje održavanje i zamjena rezervnih dijelova za lokomotivu MDD-03-09 Pregovarački KA TIRE BH d.o.o. Ilidža 18.8.2015. 30.000,00 SG 68/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6 - Nabavka rotacionog razvodnika kat.br. 703-11-00111 za bager Komatsu PC 1250 - kom 1 Otvoreni KA TIRE BH d.o.o. Ilidža 8.9.2015. 18.880,00 SG 76/15