ProZone d.o.o. Novi Sad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka roba i usluga - sistem za upravljanje tokovima dokumentacije (engl. Document Managment System - DMS) Otvoreni ProZone d.o.o. Novi Sad Srbija 22.8.2013. 82.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13