SOLING GROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava telekomunikacijskih kontejnera za smještaj GSM, UMTS i MSAN opreme Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 26.8.2013. 524.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava pokretnih baznih stanica Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 25.10.2013. 859.890,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja energetske zgrade Grude Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 14.5.2014. 351.657,20 Službeni glasnik BiH 45/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka horizontalne bušilice-glodalice Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 11.7.2014. 241.880,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Nabava pocinčanih željeznih cijevi Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 25.7.2014. 75.922,80 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava pokretnih baznih stanica Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 18.12.2014. 2.575.200,00 SG 01/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 36/15 - Građevinski alati Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 6.7.2015. 48.824,52 SG 57/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka i isporuka boja, lakova, bravarskih dijelova i vijčane robe za potrebe održavanja trafostanica Elektroprenosa BiH Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 30.7.2015. 18.551,60 SG 63/15

SOLING GROUP d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Radovi na montaži i transportu pokretnih baznih stanica Otvoreni SOLING GROUP d.o.o., AX Soling d.o.o. Grude Mostar, Grude 23.9.2013. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Metalni proizvodi široke namjene Otvoreni SOLING GROUP d.o.o., AX Soling d.o.o. Grude Mostar; Grude 1.10.2014. 259.203,25 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava sigurnosnog sustava za penjanje na antenske stubove Otvoreni SOLING GROUP d.o.o., AX Soling d.o.o. Mostar, Grude 14.4.2014. 144.898,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Radovi na montaži i transportu pokretnih baznih stanica Otvoreni SOLING GROUP d.o.o., AX Soling d.o.o. Mostar, Grude 16.9.2014. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14