Dis Company d.o.o. Donja Čađavica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Bijeljina Lot 2: Košenje - uređenje putnih pojasa i košenje ambrozije na području Grada Bijeljina - sjeverni dio Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 10.9.2013. 22.400,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Grad Bijeljina Lot 3: Košenje - uređenje putnih pojasa i košenje ambrozije na području Grada Bijeljina - zapadni dio Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 10.9.2013. 20.800,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Grad Bijeljina Lot 4: Košenje ambrozije na području Grada Bijeljina Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 10.9.2013. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Grad Bijeljina Lot 1: Košenje-uređenje putnih pojasa na području Grada Bijeljina sjeverni dio Pregovarački Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 22.7.2014. 10.504,80 Službeni glasnik BiH 60/14
Grad Bijeljina Lot 2: Košenje ambrozije na području Grada Bijeljina Pregovarački Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 22.7.2014. 19.480,83 Službeni glasnik BiH 60/14
JU Vode Srpske Lot 1 - Šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala-Semberija Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 5.6.2015. 156.447,03 SG 47/15
Grad Bijeljina Lot 4 - Košenje ambrozije na području Grada Bijeljina Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 1.6.2015. 19.630,68 SG 47/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Sanacija i uređenje Loparski potok od doma zdravlja do doma penzionera l=105m Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 14.9.2015. 26.076,01 SG 74/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Sanacija i uređenje Kozjački potok koji protiče kroz naselje Lopare, (A/ Radovi na uređenju Kozjačkog potoka pored Hotela Majevica dužine 18m, B/ Radovi na uređenju Kozjačkog potoka od doma kulture do rijeke Gnjice dužine 80m) Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 14.9.2015. 15.567,86 SG 74/15