Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., General engineering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje ED objekata u sistem SDNiU za potrebe ED Bihać Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., General engineering d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 12.9.2013. 98.359,32 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uključivanje TS 35/10 kV Maglaj 1, TS TS 35/10 Maglaj 2, TS 35/10 Olovo, TS 35/10 Fojnica, RS 10(20) kV Tovarište i RS 10(20)20kV Majdan u SDNiU implementiran u Distributivnom centru upravljanja Elektrodistribucije Zenica Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., General engineering d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 12.9.2013. 356.420,58 Službeni glasnik BiH 75/13