MH Elektroprivreda RS, HET a.d. Trebinje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Oprema i materijal za izolatore, odvodnike prenapona i prekidače Pregovarački MH Elektroprivreda RS, HET a.d. Trebinje Trebinje 1.10.2013. 39.167,95 Službeni glasnik BiH 79/13