Mark Medical d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Specifični ugradni materijal za O.J. Centar za srce Pregovarački Mark Medical d.o.o. Sarajevo 7.8.2013. 103.884,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka kontrastnog sredstva Jomeprol 400 mgJ/ml Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 19.938,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka kontrastnog sredstva Jopamidol 370 mgJ/ml Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 21.054,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Nabavka kontrastnog sredstva Gadobenat dimeglumin 0,5 mmol/ml Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Carlens CH 28 - desni Pregovarački Mark Medical d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 1.800,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Carlens CH 32 - desni Pregovarački Mark Medical d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 1.800,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Tubus trahealni bez cuffa Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 5.090,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Vodič za trahealni tubus Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 411,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Specifični potrošni materijal IX Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 246.369,60 Službeni glasnik BiH 100/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1-Nabavka kontrastnih sredstava: JOMEPROL Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 27.1.2014. 32.477,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2-Nabavka kontrastnih sredstava: JOPAMIDOL Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 27.1.2014. 38.340,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 10- Nabavka kontrastnih sredstava: Gadobenat dimeglumin Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 27.1.2014. 69.375,80 Službeni glasnik BiH 12/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 7: gandopentetična kiselina Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 21.2.2014 26.150,43 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Valvule aortalne i mitralne goveđeg perikarda Ubrzani Mark Medical d.o.o. Sarajevo 24.2.2014. 52.008,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 4: Totalna cementna proteza koljena sa žrtvovanjem LCP Ubrzani Mark Medical d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 122.500,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 115: Jopamidol bočice 300 mgJ/ml 50 ml Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 177.720,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 116: Jopamidol bočice 370 mgJ/ml 100 ml Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 210.000,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 119: Jomeprol bočice 400 mgJ/ml 100 ml Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 12.908,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 248: Sumpor heksafluorid inj. 25 mg (8 l/ml) Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 41.172,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Infuzijski sistemi sa manžetom -pressure infusors Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 29.876,05 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Materijal aplikabilan na infuzomat Graseby Smiths 3000 ili ekvivalent Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 19.8.2014. 7.850,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Interventna koronarna PTCA žica II Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 1.630,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Interventna koronarna PTCA žica IV Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 6.520,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Interventna koronarna PTCA žica V Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 855,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Koronarni balon semi-compliant načinjen od Pebax-a Otvoreni Mark Medical d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 19.152,00 Službeni glasnik BiH 73/14