Kim Tec d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Tablet računar tip 1 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 11.11.2013. 178.200,00 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Tablet računar tip 2 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 11.11.2013. 224.100,00 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Mobilni uređaji Tip 1 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 30.5.2014. 149.171,00 Službeni glasnik BiH 45/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Mobilni uređaj Tip 2 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 30.5.2014. 337.518,00 Službeni glasnik BiH 45/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Tablet računari 7.0 min Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 19.6.2014. 455.900,00 Službeni glasnik BiH 50/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Tablet računari 9.0 min Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 20.6.2014. 511.200,00 Službeni glasnik BiH 50/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka Tablet računara tip 1 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 26.6.2014. 242.500,00 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka tablet računara tip 2 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 26.6.2014. 213.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2- Laptop tip 2 Otvoreni Kim Tec d.o.o. Vitez 23.12.2014. 232.500,00 SG 06/15