Panos Inženjering d.o.o. Novi Sad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo UMTS i GSM antene Otvoreni Panos Inženjering d.o.o. Novi Sad Srbija 18.11.2013. 125.122,27 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava GSM antena Otvoreni Panos Inženjering d.o.o. Novi Sad Srbija 12.2.2014. 165.174,73 Službeni glasnik BiH 14/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: XPoL 900 65o ANTENE Otvoreni Panos Inženjering d.o.o. Novi Sad Srbija 3.11.2014. 320.198,00 Službeni glasnik BiH 91/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: XPoL 900 MHz, 30o ANTENE Otvoreni Panos Inženjering d.o.o. Novi Sad Srbija 3.11.2014. 24.416,27 Službeni glasnik BiH 91/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: XPoL 900 85o i XPol1800-2100 MHz, 30o ANTENE Otvoreni Panos Inženjering d.o.o. Novi Sad Srbija 3.11.2014. 100.740,75 Službeni glasnik BiH 91/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: VPol Bidirectional 900/1800/2100, Yagi 900/1800/2100 MHz,65o antene i Hybrid 4:4 900/1800/2100 kombajneri Otvoreni Panos Inženjering d.o.o. Novi Sad Srbija 3.11.2014. 14.635,48 Službeni glasnik BiH 91/14