Group EAD Europe S.L.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Obuka-osvježavanje znanje djelatnika Ureda preduzetnog informiranja (ARO ureda) i Međunarodnog ureda za obavijesti za letače (NOF BiH) za rad na aplikacijama EAD Pregovarački Group EAD Europe S.L. Španija 2.12.2013. 32.075,61 Službeni glasnik BiH 100/13