Evropa lijek pharma d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48: Vankomicin inj.1g Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 20.606,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-atropin sulfat rastvor za injekciju 1 mg/ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 14.811,38 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 11: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-ca glubionat rastvor za injekciju 10% Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 11.814,77 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 25: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-glukoza rastvor za injekciju 50% Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 24.132,94 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 35: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-adrenalin rastvor za injekciju Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 9.430,80 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 40: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-lidokain sprej 100 mg/ml, 50 ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 12.736,31 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 54: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-etambutoltablete 400 mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 3.157,20 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 11: specifični lijekovi, adefovir dipivoxil tbl. 10 mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 25.12.2013. 71.496,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Papaverin inj.50mg/3ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 750,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Butilskopolamin inj.20mg/ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 9.177,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: Magnezij sulfat inj. 2g/10ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 2.200,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 56: Lidokain inj.2% 5ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 3.500,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62: Noradrenalin inj. 2mg/ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 10.533,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 146: Efedrin inj. 25mg/ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 452,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 176: Metiltionin klorid inj. 10mg/ml (Metilensko modrilo) Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 5.086,25 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Prezervaciona otopina (Otopina elektrolita sa karbohdratiima) 2000 ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 44.040,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Ibuprofen inj. 10mg/ml a 2ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 54.235,20 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Adrenalin injekcije 1mg/ml za potrebe svih klinika KCUS-a Ubrzani Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 10.980,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33: Cefuroksim inj. 750mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 17.4.2014. 598,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34: Cefuroksim inj. 1,5g Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 17.4.2014. 1.461,05 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 67: Klindamicin inj. 600mg/4ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 17.4.2014. 7.242,90 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 69: Klindamicin kaps. 300mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 387,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 105: Amfotericin B inj. 50mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 17.4.2014. 113.835,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lijek KARMUSTIN inf/inj., 100 m Pregovarački Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 12.6.2014. 53.520,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Lidokain 2% inj. 50 ml Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 27.793,00 Službeni glasnik BiH 52/14