INDUSTROPROJEKT a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Usluge izrade tehničke dokumentacije za prenamjenu paviljona IV na lokaciji Božan Šimović u Čapljini u objekat za stanovanje PVL/DVO i Idejni projekat zgrade modularnog tipa za novu gradnju, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-8/13 od 03.10.2013. godine; Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 27.12.2013. 10.940,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Usluge izrade tehničke dokumentacije za prenamjenu objekta O-23 na lokaciji Zdravko Čelar u Derventi, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-5/13 od 03.10.2013. godine; Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 27.12.2013. 12.594,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Usluga izrade tehničke dokumentacije za prenamjenu objekta O-31 i K-1 na lokaciji Rajlovac u Sarajevu, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-3/13 od 03.10.2013. godine; Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 27.12.2013. 8.299,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Ilidža Projektovanje distributivne i sekundarane vodovodne mreže u MZ Blažuj Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 27.5.2014. 18.986,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Ministarstvo odbrane BiH Usluge izrade predmjera radova, izrade tehničke dokumentacije za izvođenjem radova na lokacijama OS BiH Otvoreni INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 7.8.2014. 51.282,05 Službeni glasnik BiH 73/14