VideoRay ,LLC, USA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Podvodna kamera Pregovarački VideoRay ,LLC, USA SAD 31.12.2013. 30.067,98 Službeni glasnik BiH 6/14