IMG KAURIN

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 76.a,b PJ Dubička Gora Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 20.1.2014. 63.276,62 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 13. PJ Ovčara Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 20.1.2014. 157.027,03 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Iznos prostornog drveta u odjelu 43. a.b. PJ Ovčara Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 20.1.2014. 3.843,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 18 PJ Dubička Gora Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 15.1.2015. 138.502,87 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 7 ab PJ Ovčara Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 15.1.2015. 82.007,99 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 17 a PJ Ovčara Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 15.1.2015. 53.661,80 SG 08/15