NUMI STARS d.o.o. Brčko

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 7- Specijalizirana tekuća hrana za bubrežne bolesnike Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 17.600,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinička bolnica Mostar Lot 8- Visokokalorijska teku}a hrana sa vlaknima za djecu stariju od 1 godine Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 10.680,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinička bolnica Mostar Lot 9- Tekuća hrana za sondu bez vlakana za djecu stariju od 1 godine Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 12.900,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinička bolnica Mostar Lot 10- Specijalizirana tekuća hrana za djecu do 1 godine Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 12.900,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Tekuća hrana I Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 22.7.2015. 72.288,00 SG 63/15