INTEGRA d.o.o., IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar, GEO-MARIĆ d.o.o. Mostar, Građevinski fakultet Sveučilište Mostar, Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge: Izrada glavnog projekta trase i idejnog projekta objekata južne obilaznice Mostara, dionica: Miljkovići-Rodoč, veza na M17 Pregovarački INTEGRA d.o.o., IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar, GEO-MARIĆ d.o.o. Mostar, Građevinski fakultet Sveučilište Mostar, Mostar Mostar 29.1.2014. 47.391,00 Službeni glasnik BiH 16/14