SEPARACIJA GABRIĆ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
CESTE d.d. Mostar Lot 5- Nabava posipnog materijala za zimsko održavanje cesta Otvoreni SEPARACIJA GABRIĆ d.o.o. Tomislavgrad 12.12.2013. 15.457,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Ceste d.d. Mostar Lot 5- Nabava i isporuka posipnoga materijala 4-8mm za ceste u zimskom održavanju cesta Otvoreni SEPARACIJA GABRIĆ d.o.o. Tomislavgrad 8.12.2014. 6.975,00 SG 06/15