Interart d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Održavanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2014. godini Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 4.3.2014. 42.735,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JU Univerzitet u Tuzli Lot 1: Izrada izolacija na dekanatu i asistentskim kancelarijama na prvom i drugom spratu za potrebe Ekonomskog fakulteta i pregrađivanje kancelarija u hodniku Pravnog fakulteta. Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 20.10.2014. 8.946,10 Službeni glasnik BiH 87/14
JU Univerzitet u Tuzli Lot 2: Sanacija podova i parketa na Prirodno-matematičkom i Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 13.10.2014. 8.891,10 Službeni glasnik BiH 87/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Nabava građevinskih radova u Operativnom području Banja Luka-Terenska jedinica Bihać Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 6.11.2014 2.277,45 Službeni glasnik BiH 91/14
Opština Lukavac Prinudno administrativno izvršenje inspekcijskih rješenja za 2014. godinu - Rušenje bespravno sagrađenih objekata po nalogu inspektora Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 2.12.2014. 12.252,94 Službeni glasnik BiH 98/14
Grad Doboj Radovi na adaptaciji i sanaciji objekata Odjeljenja za obnovu i razvoj Grada Doboja i Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Doboja. Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 12.2.2015. 41.477,99 SG 13/15
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Održavanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2015. godini Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 10.3.2015. 42.735,00 SG 26/15
Grad Doboj Adaptacija, sanacija i uređenje enterijera male i velike sale u objektu Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 24.4.2015. 25.508,45 SG 36/15
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 2 - Radovi na sanaciji mokrih čvorova u Zavodu farmakologije Medicinskog fakulteta Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 28.10.2015. 13.105,30 SG 85/15