Analitika d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 2: Laboratorijska oprema Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 8.963,44 Službeni glasnik BiH 76/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Atomsko apsorpciona tehnika i laboratorijski stakleni pribor Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 31.685,59 Službeni glasnik BiH 86/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Nabavka niskoenergetskog Germanijum detektora Pregovarački Analitika d.o.o. Sarajevo 22.3.2012. 59.916,50 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 9: Inkubator Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 8.3.2012. 2.303,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 3: Vertikalni autoklav sa manometrom i mikroprocesorom-21 litar Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 7.896,92 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Izolator za test sterilnosti Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 27.11.2012. 323.292,20 Službeni glasnik BiH 98/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Hemikalije za standardne metode Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 6.12.2012. 30.478,05 Službeni glasnik BiH 100/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Atomsko apsorbciona tehnika, hemikalije i laboratorijski stakleni pribor Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 6.12.2012. 34.335,59 Službeni glasnik BiH 100/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 4: Analitička instrumentacija Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 9.8.2013. 18.655,81 Službeni glasnik BiH 73/13
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 3: Mikroskopi Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 22.10.2013. 12.382,55 Službeni glasnik BiH 85/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Laboratorijska oprema -pH-metar Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 25.12.2013. 8.096,68 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Mjerač slobodnog hlora u vodi sa reagens testovima Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 30.12.2013. 527,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 9: Nabava usluga servisnog održavanja medicinske i ostale opreme Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 24.6.2014. 210,00 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 32: Nabava usluga servisnog održavanja medicinske i ostale opreme Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 24.6.2014. 315,00 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 9: Nabava usluga servisnog održavanja medicinske i ostale opreme Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 24.6.2014. 210,00 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 32: Nabava usluga servisnog održavanja medicinske i ostale opreme Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 24.6.2014. 315,00 Službeni glasnik BiH 65/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Eksterna validacija laboratorijske opreme - Izolator tehnika za test sterilnosti Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 15.12.2014. 23.905,07 Službeni glasnik BiH 98/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 3: Laminarna komora i laboratorijske stolice Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 7.743,14 Službeni glasnik BiH 101/14
Univerzitet u Banja Luci Lot 1 - Instrumenti za provjeru fizičkih svojstava Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 8.7.2015. 35.663,10 SG 57/15
Univerzitet u Banja Luci Lot 2 - Nastavna oprema Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 8.7.2015. 11.778,50 SG 57/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 7- Servisiranje medicinsko-laboratorijske opreme (autoklavi) Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 14.9.2015. 35,00 SG 81/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 9- Servisiranje medicinsko-laboratorijske opreme (biološki zaštitni kabineti i laminarne komore) Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 14.9.2015. 35,00 SG 81/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 3 - Autoklav za sterilizaciju mikrobioloških podloga Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 13.112,40 SG 82/15
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 4- PCR kabineti/bisigurnosni kabineti i UV lampa Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 16.10.2015. 25.968,21 SG 84/15
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 5 - Laboratorijski zamrzivač i UV kabinet za Prirodno-matematički fakultet Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 13.10.2015. 12.353,33 SG 85/15