King ICT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 1: Nabava radnih stanica i laptopa Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 24.12.2010. 60.871,34 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 1: Nabavka kompjuterske opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 47.085,88 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 2: Nabavka opreme za potrebe Spin mreže Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 49.964,78 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 3: Nabavka softvera za vođenje evidencija o prijavama krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 107.716,21 Službeni glasnik BiH 9/11
Granična policija BiH Lot 1: Desktop računari 50 kom.; Rack mount server 4 kom.; Laptop računari 10 kom.; Notebook 5 kom. Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 14.9.2010. 126.840,56 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 3: Mobilni PC sa čitačem dokumenata Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 22.10.2010. 18.418,37 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka štampača i multifunkcionalnih uređaja za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 10.5.2011. 35.967,48 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Zenica Lot 1: Računari Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 35.988,03 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 2: Laptop Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 5.493,15 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 3: Printeri Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 10.338,86 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 5: Fotokopir aparat Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 1.344,17 Službeni glasnik BiH 74/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Personalni računari Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 19.8.2011. 36.690,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK Lot 2: Nabavka i montaža računarske opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 31.8.2011. 17.067,84 Službeni glasnik BiH 76/11
Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK Lot 7: Nabavka i montaža računarske opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 31.8.2011. 2.238,21 Službeni glasnik BiH 76/11
Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK Lot 8: Nabavka i montaža računarske opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 31.8.2011. 9.207,43 Službeni glasnik BiH 76/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor za nabavku fax uređaja Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 22.8.2011. 34.512,66 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Računari Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 6.9.2011. 93.835,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Javna Nabavka roba, prenosni računari i računarska oprema za potrebe Lutrije BiH Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 3.10.2011. 7.733,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 4: Nabavka video nadzora objekata Ministarstva sa pokrivanjem jedne raskrsnice (Doboj-Jug, Usora, Kakanj, Breza, Vareš, Olovo), Nabavka videonadzora šalter sala i drugo. Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 3.10.2011. 109.226,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 4: Rack ormari za smještaj komunikacione opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 8.975,61 Službeni glasnik BiH 94/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka Tipping point support i licence Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 27.3.2012. 111.947,24 Službeni glasnik BiH 29/12
Centralna banka BiH Održavanje Iron Port licenci Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 30.5.2012. 29.902,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK PC računar Brand name, LCD, licenca Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 7.9.2012. 141.618,90 Službeni glasnik BiH 72/12
Granična policija BiH Storage sa pratećim softNJerom Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 7.11.2012. 127.874,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Završetak projekta video nadzora organizacionih jedinica ovog Ministarstva (nabavka dodatnih kamera, video zida i dr.) Proširenje video nadzora - važnijih tačaka u Zenici Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 3.12.2012. 127.210,30 Službeni glasnik BiH 98/12