Berg d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Lot 12 - RTG materijal Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 23.12.2014. 2.588,00 SG 03/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1- RTG filmovi, razvijači i fiksiri Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 1.2.2015. 14.430,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2- RTG film za CT aparat- kamera DRYSTAR Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 1.2.2015. 1.650,00 SG 10/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Filmovi za Agfa termičke printere za suho razvijanje Drystar ili ekvivalent Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 22.1.2015. 144.040,00 SG 17/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Dvoslojni filmovi za standardnu radiografiju, RTG hemikalije Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 22.1.2015. 14.944,00 SG 17/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 9- Urinske trakice sa zaštitom od askorbinske kiseline za aparat URILIZER 100 PRO Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 2.100,00 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 10- RTG materijal Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 11.3.2015. 17.413,00 SG 22/15
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala za aparat ErbaXL 1000 Pregovarački Berg d.o.o. Sarajevo 27.3.2015. 40.658,00 SG 30/15
JU Bolnica Travnik Filmovi za CT koji su kompatibilni AGFA laserska mašina DRYSTRAT 5302 Pregovarački Berg d.o.o. Sarajevo 24.5.2015. 38.400,00 SG 51/15
Dom zdravlja Živinice Nabavka potrošnog materijala za RTg aparte - RTG filmovi Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 22.6.2015. 16.000,00 SG 57/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 13 - EKG trake i potrošni materijal Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 21.8.2015. 18.027,00 SG 70/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1- RTG filmovi za suho printanje Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 31.8.2015. 22.800,00 SG 70/15