KJKP Rad d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2- Obuhvata radove na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta na području MZ Staro Hrasno, MZ Čengić Vila, MZ Otoka, MZ Alipašino polje A-I i A II MZ Alipašino polje B-I i B-II, MZ Alipašino polje C-I i C-II,MZ Saraj polje, MZ Olimpijsko selo, MZ Dobrinja A, MZ Dobrinja B, MZ Dobrinja C,MZ Dobrinja D, MZ Aneks, MZ Švrakino selo I, MZ Švrakino selo II i MZ Švrakino selo III, mašinsko održavanje platoa ispred škola OŠ Osman Nakaš, OŠ Mehmedalija Mak Dizdar, OŠ Meša Selimović, OŠ Džemaludin Čaušević, OŠ Fatima Gunić, OŠ Aleksa Šantić, OŠ Osman Nuri Hadžić, OŠ Skender Kulenović, OŠ Ćamil Sijarć i P.O.Š. ALL WALIDEIN GAZZAZ, Ručno održavanje pločnika, stepenica i mostova u MZ Aneks, MZ Dobrinja, MZ Alipašino polje A-I i A-II, MZ Otoka, MZ Alipašino polje B-II, MZ Staro Hrasno, MZ Olimpijsko selo i MZ Alipašino polje C-I i C-II Otvoreni KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.11.2014. 246.426,41 SG 06/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka blokova za odvoz zemljanog materijala iz iskopa Pregovarački KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2015. 27.000,00 SG 13/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Odvoz otpada iz kruga aerodroma, neškodljivo uništenje roba, te mašinsko čišćenje i pranje asfaltnih površina u krugu J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo Pregovarački KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.4.2015. 70.000,00 SG 34/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina Pregovarački KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.4.2015. 98.670,00 SG 36/15
Opština Ilidža Lot 3 - Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnica Otvoreni KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.4.2015. 407.500,00 SG 39/15
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Komunalne usluge Pregovarački KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.6.2015. 32.400,00 SG 55/15
Opština Novo Sarajevo Radovi na zimsko održavanje cesta na području Općine Novo Sarajevo obuhvataju. Otvoreni KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.12.2015. 789.829,90 SG 95/15