Profy d.o.o. Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 24.1.2011. 257.323,45 Službeni glasnik BiH 11/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 24.1.2011. 520.584,26 Službeni glasnik BiH 11/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 24.1.2011. 184.729,18 Službeni glasnik BiH 11/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka ostalog potrošnog medicinskog materijala Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 3.2.2011. 12.446,45 Službeni glasnik BiH 13/11
Klinički centar Banja Luka Nabavka dijagnostičkog materijala za određivanje acido-baznog statusa za potrebe Jedinice intenzivne medicine Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 1.12.2011. 28.946,82 Službeni glasnik BiH 98/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3:: Nabavka dijagnostičkog materijala za dva hematološka brojača Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 22.10.2012. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 34: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Advia 2120 Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 29.10.2012. 114.398,46 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 35: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat BCS Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 29.10.2012. 80.287,08 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 42: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Sebia Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 29.10.2012. 18.885,48 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 44: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Sysmex CA 560 Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 29.10.2012. 252.473,48 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 183: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za ELISA dijagnostiku za BEP 2000 Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 6.11.2012. 115.152,27 Službeni glasnik BiH 94/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Reagenasa i potrošni materijala za Fibritimer BFT Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 20.11.2012. 27.132,68 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3- Reagensi i potrošni materijal za fibrintimer BFT II Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 15.1.2015. 31.595,22 SG 10/15