ABB d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka napojnih jedinica za reklozere Pregovarački ABB d.o.o. Hrvatska 12.1.2014. 17.599,81 SG 10/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge popravke generatorskog prekidača Pregovarački ABB d.o.o. Hrvatska 5.2.2015. 29.450,00 SG 36/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka i implementacija zamjene postojećeg staničnog SCADA sistema upravljanja i nadzora i komunikacione opreme na staničnom nivou Otvoreni ABB d.o.o. Hrvatska 2.7.2015. 170.305,85 SG 55/15