PRIJEDORPUTEVI a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja i modernizacija regionalnog puta R-476 Čelinac-Prnjavor, dionica Branešci-Reljevac Pregovarački PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 24.1.2011. 430.482,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Opština Istočno Novo Sarajevo Izgradnja saobraćajnice Naselje slobode Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 27.7.2011. 91.506,44 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenj radova na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, na lokaciji starog mosta br. 550, na putu R474, dionica Gornja Vijaka 2 - Razboj Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 6.10.2011. 1.147.116,33 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izgradnja i asfaltiranje puteva za potrebe RJ Rudnik, ZP RiTE Gacko Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 1.11.2011. 362.733,85 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 1 Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 25.6.2012. 6.127.021,53 Službeni glasnik BiH 54/12
Opština Prijedor Izvođenje radova na sportskoj dvorani Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 17.7.2012. 813.829,26 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Prijedor Izgradnja puteva Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 6.8.2012. 998.910,35 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Prijedor Izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji spomen česme na Jerezi u Prijedoru Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 16.8.2012. 164.459,97 Službeni glasnik BiH 79/12
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na pristupnom putu do ulazne građevine Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 29.1.2013. 854.769,49 Službeni glasnik BiH 14/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na pristupnom putu od vodozahvata do brane Pošćenje Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 29.1.2013. 682.946,49 Službeni glasnik BiH 14/13
Grad Doboj Lot 2: Nabavka i ugradnja kanalizacionih armatura, slivnika i poklopaca u gradu Doboju u 2013. godini Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 19.4.2013. 11.100,00 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5, dionica: Granica entiteta (Jezero)-Jajce, km 91+100-km 91+250 Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 18.6.2013. 130.977,88 Službeni glasnik BiH 55/13
Grad Banja Luka Lot 2: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Prijakovici-druga visinska zona u blizini Elektroprijenosa Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 30.12.2013. 11.573,43 Službeni glasnik BiH 2/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izgradnja AB ploča mosta (pločastih propusta) na mjestima gdje su ranije bili postavljeni beton. cjevasti propusti F 1000 na ŠKP Krivaja ŠU G.Podgradci Pregovarački PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 13.3.2014. 28.760,80 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalnih cesta USK-a u 2014. godini Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 27.5.2014. 338.783,47 Službeni glasnik BiH 43/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 12.5.2014. 44.139,60 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 12.5.2014. 14.678,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 12.5.2014. 24.805,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Direkcija cesta TK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R404 Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 26.9.2014. 109.975,22 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija lokalnog puta Dowi Agići - Rudine - Miska Glava - Prijedor, veza regionalnih puteva R-404, Blagaj - Budimlić - Japra i R-406, Tukovi - Stara Rijeka, L=4.000,00 m, š= 4,0 m Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 10.11.2014. 299.959,80 Službeni glasnik BiH 91/14
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Predmet nabavke je izradnja pristupnog puta od vodozahvata do brane Pošćenje u okviru projekta HE Dabar Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 28.11.2014. 640.837,85 SG 13/15
Grad Banja Luka Investiciono održavanje mostova Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 2.9.2015. 151.793,11 SG 72/15
Vodovod a.d. Banja Luka Građevinski radovi Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 24.8.2015. 67.729,00 SG 76/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1 - Asfaltiranje dijela puta Krnjeuša-Zapolje, opština Bos. Petrovac Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 9.9.2015. 99.103,00 SG 77/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2 - Asfaltiranje puta u MZ Gornja Sanica, opština Ključ Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 9.9.2015. 56.187,70 SG 77/15