Elgrad d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Donja Velika Usora: Radovi na sječi, izradi i privlačenju šumskih drvnih sortimenata, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji traktorskih vlaka Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 4.10.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Mala Ukrina: Radovi na sječi, izradi i privlačenju šumskih drvnih sortimenata, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji traktorskih vlaka Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 4.10.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sanacija nekategorisanih šumskih kamionskih puteva od poplava u 2010. godini na području ŠU Prnjavor (Kulaši-Kamenica, Kamenica, Vrletnica, Šibovača, Borovica I i II, Čorle-Dabrak-Carevac, Kumov grob, Pasja pravda-odjel 95 Pregovarački Elgrad d.o.o. Teslić 29.12.2010. 52.920,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodno-finansijskom planu za 2010. godinu Pregovarački Elgrad d.o.o. Teslić 13.1.2011. Službeni glasnik BiH 15/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, čišćenje i sanacija trakt.puteva i stovarišta u odjelu 33P.J.LJubić ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, čišćenje i sanacija trakt.puteva i stovarišta u odjelu 34P.J.LjubićŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, čišćenje i sanacija trakt.puteva i stovarišta u odjelu 35P.J.LjubićŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, čišćenje i sanacija trakt.puteva i stovarišta u odjelu 36P.J.Ljubić ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, čišćenje i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 46P.J. Velika UkrinaŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 1: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 3: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 5: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
Opština Teslić Lot 1: Blatnica-Očauš-Mihajlovac Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 10.6.2011. 194.746,59 Službeni glasnik BiH 61/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, čišćenju i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 10 PJ Velikas Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2012. 78.516,60 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnji i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 32 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2012. 63.147,32 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, čišćenju i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 33 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2012. 36.282,46 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnji i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 47 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2012. 30.118,75 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnji i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 48 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2012. 39.724,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnji i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 49 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 2.2.2012. 33.584,15 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi i privlačenju ŠDS, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci traktorskih puteva PJ Donja Velika Usora u odjelima 44/1,44/2,45/1,45/2,46,47,48/1,48/2,49,50,51 Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 25.1.2012. 450.581,55 Službeni glasnik BiH 45/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi i privlačenju ŠDS, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci traktorskih puteva PJ Gornja Velika Usora u odjelima: 25,63,55 Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 25.1.2012. 197.069,90 Službeni glasnik BiH 45/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi, izradi i privlačenju ŠDS, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci traktorskih puteva PJ Gornja Velika Usora u odjalima: 145,151,152,154,173,201 Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 25.1.2012. 341.530,25 Službeni glasnik BiH 45/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi, izradi i privlačenju ŠDS, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci traktorskih puteva PJ Velika Ukrina u odjelu 157 Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 25.1.2012. 71.068,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi na sječi, izradi i privlačenju ŠDS,izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci traktorskih puteva PJ Mala Ukrina u odjelima 40 i 96/2 Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 25.1.2012. 58.164,50 Službeni glasnik BiH 45/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Radovi na izgradnji i popravci traktorskih puteva PJ Mala Ukrina u odjelima 71,73,85,86,87,89 Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 25.1.2012. 13.510,00 Službeni glasnik BiH 45/12