Sloga d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kozarska Dubica Održavanje makadamskih puteva na području Opštine Kozarska Dubica u prvom kvartalu 2015. godine Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 23.3.2015. 103.300,00 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Tekuće održavanje šumskih kamionskih puteva Šumska uprava Kozarska Dubica Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 18.5.2015. 55.950,00 SG 41/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Tekuće održavanje šumskih kamionskih puteva Šumska uprava Kostajnica Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 18.5.2015. 25.330,00 SG 41/15
Opština Kozarska Dubica Nasipanje makadamskih puteva, krpanje udarnih rupa, izrada propusta i iskop putnih jaraka Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 18.6.2015. 359.100,00 SG 53/15
Opština Novi Grad Vanredno održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 15.10.2015. 34.639,34 SG 85/15
Opština Novi Grad Vanredno održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad - faza II Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 2.11.2015. 56.086,66 SG 85/15
Opština Kozarska Dubica Dodatni radovi na nasipanju makadamskih puteva Pregovarački Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 21.12.2015. 50.948,00 SG 99/15