ENERGOMONTAŽA a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka, usluga sanacije sa nabavkom potrebnog materijala za sanaciju dalekovoda 400 kV Sarajevo 20 - Buk Bijela Otvoreni ENERGOMONTAŽA a.d. Srbija 31.3.2015. 1.512.349,70 SG 30/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Novi Grad Otvoreni ENERGOMONTAŽA a.d. Srbija 27.11.2015. 3.178.505,09 SG 93/15