STR ADRIA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad Lot 1- Prehrambene namirnice široke potrošnje Otvoreni STR ADRIA Višegrad 14.4.2015. 77.219,33 SG 34/15
JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad Lot 2- Meso i mesne prerađevine Otvoreni STR ADRIA Višegrad 14.4.2015. 50.461,76 SG 34/15
JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad Lot 3- Mlijeko i mliječne prerađevine Otvoreni STR ADRIA Višegrad 14.4.2015. 27.768,00 SG 34/15