MELIĆ GROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 7- Usluge sječe-izvoza drvnih sortimenata u odjelu 59 GJ Grmeč-Palanka, Podružnica Šumarija Sanski Most Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 7.4.2015. 60.575,67 SG 37/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4 - Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 22/2 GJ Osječenica-Kulen Vakuf Podružnica Šumarija Bihać Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 13.6.2015. 54.589,00 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 5 - Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 22/1 GJ Osječenica-Kulen Vakuf Podružnica Šumarija Bihać Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 13.6.2015. 57.500,50 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3 - Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 85 GJ Grmeč-Palanka Podružnica Šumarija Sanski Most Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 13.6.2015. 98.319,79 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2 - Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 48 GJ Osječenica-Kulen Vakuf Podružnica Šumarija Bihać Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 5.10.2015. 137.153,45 SG 85/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1 - Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 26 GJ Osječenica-Kulen Vakuf Podružnica Šumarija Bihać Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 6.10.2015. 99.987,01 SG 85/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2- Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 98 GJ Grmeč-Bos. Petrovac Podružnica Šumarija Bos. Petrovac Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 18.11.2015. 98.324,99 SG 91/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3- Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 167 GJ Risovac-Krupa Podružnica Šumarija Bihać Otvoreni MELIĆ GROUP d.o.o. Bihać 28.10.2015. 120.678,00 SG 91/15