Elecom sistem d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Sklopke, bimetri, kontakteri Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 25.3.2011. 24.566,52 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Osigurač i rasvjeta Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 25.3.2011. 12.929,70 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Kablovi i kablovski pribor Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 25.3.2011. 120.603,35 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba za tekuće održavanje i remont elektroenergetske opreme RJ Rudnik u 2011. godini - Nabavka komandno zaštitne opreme, rasvjete i grijanja Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 19.8.2011. 85.097,46 Službeni glasnik BiH 72/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Gumenotehnička roba - dihtunci, šnjure i crijeva Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 26.4.2012. 16.820,92 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba za rekonstrukciju kablovskih kanala za potrebe kapitalnog remonta TE Gacko u 2012. godini Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 25.5.2012. 62.506,00 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Sklopke,kontakteri i bimetali Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 25.5.2012. 67.488,00 Službeni glasnik BiH 50/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Osigurači i rasvjeta Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 25.5.2012. 16.654,00 Službeni glasnik BiH 50/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Potrošni elektro materijal Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 25.5.2012. 14.965,06 Službeni glasnik BiH 50/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka i ugradnja roba za rekonstrukciju sistema rasvjete GPO-a za potrebe kapitalnog remonta TE 2012. godine Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 28.6.2012. 383.717,60 Službeni glasnik BiH 54/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka hidrodinamičkih spojnica Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 8.6.2012. 9.363,75 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Nabavka rezervnih dijelova za KU-1 i KU-2 (hidraulične komponente) Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 8.6.2012. 12.496,00 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Nabavka rezervnih dijelova za reduktore Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 8.6.2012. 12.052,75 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka opšteg potrošnog materijala Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 26.7.2012. 31.746,67 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka i ugradnja roba za rekonstrukciju sistema GPO-a za potrebe kapitalnog remonta RJ ZP RiTE Gacko, a.d. Gacko Pregovarački Elecom sistem d.o.o. Srbija 2.11.2012. 182.729,64 Službeni glasnik BiH 90/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6: Nabavka rezervnih dijelova za vrata ventilacionog mlina Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 23.8.2013. 8.637,50 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 9: Nabavka rezervnih dijelova za grijanje Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 23.8.2013. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Rezervni dijelovi za reduktore Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 23.8.2013. 14.564,00 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Hidrodinamičke spojnice Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 23.8.2013. 19.802,30 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Dijelovi za drobilice Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 23.8.2013. 9.504,00 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Sklopke, kontakteri i bimetali Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 23.8.2013. 79.979,31 Službeni glasnik BiH 73/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka ljepila i pribora za vulkanizaciju Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 19.2.2014. 16.382,05 Službeni glasnik BiH 24/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka kablova za potrebe remonta u 2014. godini Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 17.6.2014. 59.540,00 Službeni glasnik BiH 50/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Otvoreni postupak br. 42/15- Nabavka rezervnih dijelova i opreme (elektro i automatika) za potrebe remonta TE u 2015. godini Otvoreni Elecom sistem d.o.o. Srbija 16.4.2015. 46.921,79 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Otvoreni postupak br 42/15 - Nabavka rezervnih dijelova i opreme (elektro i automatika) za potrebe TE u 2015. godini Pregovarački Elecom sistem d.o.o. Srbija 16.4.2015. 46.921,79 SG 39/15