Elektro - Niere d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova proizvođača Fresenius Medical care za potrebe Klinike za hemodijalizu Pregovarački Elektro - Niere d.o.o. Sarajevo 1.6.2015. 7.249,77 SG 47/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Preventivno održavanje medicinske opreme/sistema proizvodnje Fresenius Medical Care instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački Elektro - Niere d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 62.175,00 SG 91/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Nabavka rezervnih dijelova i usluga za interventno održavanje medicinske opreme/sistema proizvođača Fresenius Medical Care instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački Elektro - Niere d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 150.000,00 SG 91/15