Verlab d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Bijeljina Lot 5- EKG (Cardio line- Delta I) Otvoreni Verlab d.o.o. Sarajevo 13.5.2015. 3.500,00 SG 49/15
Dom zdravlja Bijeljina Lot 6- EKG (Bionet- Cardio Touch-3000) Otvoreni Verlab d.o.o. Sarajevo 13.5.2015. 4.000,00 SG 49/15
Dom zdravlja Bijeljina Lot 8- Defibrilator (Nihon Kohden - Cardiolife - Dec 5521 K) Otvoreni Verlab d.o.o. Sarajevo 13.5.2015. 2.000,00 SG 49/15
Dom zdravlja Bijeljina Lot 9- Defibrilator Primedic (DEFI-B) Otvoreni Verlab d.o.o. Sarajevo 13.5.2015. 1.000,00 SG 49/15
Dom zdravlja Bijeljina Lot 12- Ultrazvučni aparat (Toshiba - SA -220 A CAPASEE II; SSA-510 A -Famio 5) Otvoreni Verlab d.o.o. Sarajevo 13.5.2015. 4.000,00 SG 49/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7 - Dijelovi Monitora za praćenje vitalnih funkcija MEC 2000 Mindray Otvoreni Verlab d.o.o. Sarajevo 8.7.2015. 2.480,00 SG 59/15
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Usluge verifikacije mjerila u zdravstvu (usluge baždarenja medicinskih instrumenata) Pregovarački Verlab d.o.o. Sarajevo 28.7.2015. 17.960,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Printer za refraktometar unutrašnji Otvoreni Verlab d.o.o. Sarajevo 12.8.2015. 7.500,00 SG 66/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Nabava usluga verifikacije medicinskih mjerila za potrebe JZU Zdravstveni centar Brčko Pregovarački Verlab d.o.o. Sarajevo 23.10.2015. 10.586,00 SG 87/15