BIROKIP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2 - Nabavka štampača i skenera A0 formata Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 22.6.2015. 22.783,00 SG 53/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Laserski mrežni štampač tip 2 Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 1.9.2015. 805,85 SG 72/15
Granična policija BiH Lot 1- Servisiranje i popravak fax uređaja na lokaciji Sarajevo Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 5.203,07 SG 74/15
Granična policija BiH Lot 2 - Servisiranje i popravak kopir aparata, fax uređaja i printera, na lokaciji Gradiška Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 10.532,63 SG 74/15
Granična policija BiH Lot 3 - Servisiranje i popravak kopir aparata, fax uređaja i printera, na lokaciji Bijeljina Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 9.947,22 SG 74/15
Granična policija BiH Lot 4 - Servisiranje i popravak kopir aparata, fax uređaja i printera, na lokaciji Čapljina Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 9.531,26 SG 74/15
Granična policija BiH Lot 5 - Servisiranje i popravak kopir aparata, fax uređaja i printera, na lokaciji Višegrad Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 9.673,28 SG 74/15
Granična policija BiH Lot 6 - Servisiranje i popravak kopir aparata, fax uređaja i printera, na lokaciji Livno Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 9.274,00 SG 74/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4- Nabavka, isporuka i ugradnju dijelova i vršenje usluga održavanja štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata Otvoreni BIROKIP d.o.o. Banja Luka 19.11.2015. 6.380,62 SG 97/15