JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Gradačac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja TK Usluge banjsko klimatskog liječenja za potrebe ratnih vojnih invalida Otvoreni JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Gradačac Gradačac 15.7.2015. 124.400,00 SG 61/15