Niskogradnja Marjanović d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izgradnja mosta-pločastog propusta Ovanjska Marini ŠG Prijedor Otvoreni Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 14.7.2015. 8.152,96 SG 61/15
JU Vode Srpske Regulacija rijeke Knežice od profila P477-P638 u dužini od cca l=2.000m, u naselju Knežica-opština Kozarska Dubica Otvoreni Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 30.9.2015. 297.278,70 SG 79/15
JU Vode Srpske Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodnih objekata-odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2015.godini-jedno košenje nasipa na rijeci Gomjenici na području grada Prijedora Otvoreni Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 28.10.2015. 23.240,17 SG 85/15
Toplana a.d. Prijedor Nabavka usluga transporta drvne biomase za potrebe nove energane na biomasu Pregovarački Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 27.11.2015. 622.500,00 SG 95/15
Grad Prijedor Održavanje puteva iz sredstava od naknada za korištenje šuma i voda na području grada Prijedor Otvoreni Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 10.12.2015. 221.645,50 SG 99/15