NOVA BANKA a.d., Unicredit bank a.d., UNICREDIT BANK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2 - Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga elektronskog bankarstva i iskazanu visinu kamatne stope na sredstva po viđenju- pravna lica i budžetski korisnici Otvoreni NOVA BANKA a.d., Unicredit bank a.d., UNICREDIT BANK Banja Luka, Banja Luka, Mostar 26.6.2015. 30.000,00 SG 61/15