Šik turs d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Izgradnja šumskog kamionskog puta Kotac 3. dio u PJ Lisina dužine 1862 m Otvoreni Šik turs d.o.o. Mrkonjić Grad 21.7.2015. 82.670,16 SG 66/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Održavanje – nasipanje šumskih kamionskih puteva u PJ Dubička Gora u ŠG Lisina Mrkonjić-Grad Otvoreni Šik turs d.o.o. Mrkonjić Grad 21.7.2015. 14.980,00 SG 66/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Održavanje – nasipanje šumskih kamionskih puteva u PJ Lisina u ŠG Lisina Mrkonjić-Grad Otvoreni Šik turs d.o.o. Mrkonjić Grad 21.7.2015. 6.110,00 SG 66/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Održavanje – nasipanje šumskih kamionskih puteva u PJ Ovčara u ŠG Lisina Mrkonjić-Grad Otvoreni Šik turs d.o.o. Mrkonjić Grad 21.7.2015. 8.800,00 SG 66/15
Opština Mrkonjić Grad Lot 2- Zimsko čišćenje lokalnih puteva Otvoreni Šik turs d.o.o. Mrkonjić Grad 8.12.2015. 66.009,46 SG 95/15