HERING d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ljubuški Izgradnja kanalizacije na dionici Dalmatinska ulica - Trgocoop Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 15.9.2011. 87.704,51 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje dodatnih radova na sanaciji mosta preko Mokranjske Miljacke u Ljubogošti, br. B326, na putu M19, Sumbulovac-Ljubogošta Pregovarački HERING d.d. Široki Brijeg 8.2.2011. 95.918,67 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kiseljak Izgradnja mosta preko rijeke Lepenice na gradskoj prometnici spoju M.5.1, sa R-443 u km 0+706,05 u Kiseljaku Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 17.3.2011. 615.550,43 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija mosta M 14, preko Duboke doline, cesta M05.0-3, dionica Jajce-Travnik-Lašva u km 49+812 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 11.4.2011. 275.947,36 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke u Sarajevu na cesti M05.0-5, dionica: Stup-Mesići-Kaljani, km 2+686 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 18.7.2011. 450.952,99 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke Sarajevu na cesti M05.0-5, dionica: Stup-Mesići-Kaljani, km 2+686 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 18.7.2011. 450.952,99 Službeni glasnik BiH 63/11
Opština Zenica Lot 1: Sanacija nadvožnjaka iznad magistralnog puta M-17 i željezničke pruge Zenica-Sarajevo Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 7.7.2011. 229.165,99 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija raskrsnice na ukrštaju cesta M20 i M18.1 u Ustikolini, sa dogradnjom pješačkog mosta Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 11.8.2011. 406.126,73 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija mosta (M17.0-3-01) preko rijeke Dobrinje, cesta M17, dionica: Sarajevo-Jablanica, km 1+332 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 6.9.2011. 108.870,26 Službeni glasnik BiH 76/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 2: Obnova kolovoza, pješačke staze i diletacije na mostu u Visokom, na dionici regionalne ceste R443 A1-Visoko Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 12.9.2011. 73.517,76 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 3: Obnova i ojačanje mosta preko rijeke Bosne (lokalitet Dobrinja) na dionici regionalne ceste R-445 Ćatići-Moštre Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 12.9.2011. 268.942,56 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Dodatni radovi na obnovi i ojačanju mosta preko rijeke Bosne loklaitet Dobrinje na R-445 Ćatići-Visoko Pregovarački HERING d.d. Široki Brijeg 13.2.2012. 76.582,38 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Dodatni radovi na obnovi kolovoza, pješačke staze i diletacije na mostu u Visokom na regionalnoj cesti R-443 A1-Visoko Pregovarački HERING d.d. Široki Brijeg 13.2.2012. 31.410,68 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Demontaža postojeće opreme na mostu - Ojačanje i antikorozivna zaštita glavnih čeličnih nosača - Ugradnja nove opreme na mostu Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 17.5.2012. 136.524,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija nadvožnjaka na cesti M17.0-3, u Blažuju, dionica Sarajevo - Jablanica, km 6+494 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 17.5.2012. 428.712,31 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanaciji mosta preko duboke doline sa potokom, Komar, na cesti M05, dionica Jajce Travnik Lašva, km 50+660 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 27.6.2012. 372.424,18 Službeni glasnik BiH 52/12
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje nepredviđenih radova koji su neophodni za rekonstrukciju i sanaciju stambene jedinice povratnika Pržulj Duje i stambene jedinice povratnika Govedarica Borka po sistemu ključ u ruke u općini Novi Grad Pregovarački HERING d.d. Široki Brijeg 9.7.2012. 28.870,76 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija mosta preko Suhe prepreke na cesti M18.0, dionica: Šićki Brod-Sarajevo, u km 33+438 (Most M18.0-2-16) Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 22.8.2012. 399.517,58 Službeni glasnik BiH 68/12
Opština Jajce Izgradnja kanalizacije u naselju Baščeluci Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 20.6.2012. 64.486,91 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi: Sanacija nadvžnjaka u Blažuju na cesti M17, dionica: Sarajevo (Stup)-Jablanica, km 6+494 Pregovarački HERING d.d. Široki Brijeg 27.11.2012. 31.978,76 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ZHK Lot 1: Zamjena postojećih otvora i izrada fasade na objektu Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 5.12.2012. 124.796,26 Službeni glasnik BiH 100/12
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 2: Sanacija mosta preko rijeke Bosne na regionalnoj cesti R 445 Visoko-Kakanj Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 7.3.2013. 312.174,74 Službeni glasnik BiH 26/13
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Radovi za rekonstrukciju i obnovu rodilišta ginekološkog odjela Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 14.6.2013. 421.825,55 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija dilatacionih naprava na mostovima na magistralnim cestama u Federaciji BiH Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 8.10.2013. 208.624,60 Službeni glasnik BiH 81/13
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Izvođenje dodatnih građevinsko-instalacijskih radova na dijelu Ginekološkog odjela, Kirurškog odjela i RTG odjela Pregovarački HERING d.d. Široki Brijeg 28.11.2013. 209.581,81 Službeni glasnik BiH 98/13