DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Poreski obrazasci Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 4.2.2011. 58.566,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 20.7.2011. 74.233,83 Službeni glasnik BiH 68/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 20.7.2011. 80.089,97 Službeni glasnik BiH 68/11
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Lot 2: Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 19.7.2011. 60.458,12 Službeni glasnik BiH 70/11
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Lot 3: Ugovor o nabavci potrošnog kompjuterskog materijala Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 19.7.2011. 52.515,89 Službeni glasnik BiH 70/11
Grad Banja Luka Nabavka štamparskih usluga Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 15.9.2011. 79.318,51 Službeni glasnik BiH 78/11
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Toneri Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 25.10.2011. 108.757,10 Službeni glasnik BiH 88/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Nabavka usluga oglašavanja u visokotiražnom dnevnom listu na srpskom jeziku koji se distribuira na teritoriji BiH Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Usluge objave konkursa na srpskom jeziku - ćirilično pismo Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 16.3.2012. 20.521,82 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Bijeljina Medijsko praćenje putem štampanih medija aktivnosti Administrativne službe opštine Bijeljina, Načelnika opštine, predsjednika SO-e tokom 2012.godine, šifra KNO-02/12 Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 27.4.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 9: Objava čestitke za Svjetski dan štednje i Novu godinu u Nezavisnim novinama Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 20.11.2012. 936,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Usluge objave oglasa, konkursa i čestitki na srpskom jeziku- ćirilično pismo Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 29.9.2012. 219.641,02 Službeni glasnik BiH 14/13
Centralna izborna komisija BiH Nabavka usluga oglašavanja u dnevnoj štampi Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 21.6.2013. 3.045,00 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Zakup oglasnog prostora Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 29.4.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Zakup medijskog prostora Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 17.7.2014. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Centralna banka BiH Usluge oglašavanja u listovima Glas Srpske i Nezavisne novine Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 8.8.2014. 40.001,00 Službeni glasnik BiH 75/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge zakupa oglasnog prostora u programu Radija NES Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 11.8.2014. 12.440,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo pravde BiH Lot 2: Usluge oglašavanja u dnevnim novinama čije sjedište je u B.Luci Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 9.10.2014. 6.837,62 Službeni glasnik BiH 82/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2 - Vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe UIO BiH za regiju Sarajevo i Tuzla Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 31.12.2014. 1.264,96 SG 20/15