Infokomerc d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Nabavka i isporuka mrežnih preklopnika (switch) Otvoreni Infokomerc d.o.o. Sarajevo 7.1.2011. 39.998,56 Službeni glasnik BiH 13/11
Dom zdravlja Cazin Održavanje i servisiranje tehničke zaštite-videonadzora za potrebe Dom zdravlja Cazin Konkurentski Infokomerc d.o.o. Bihać 23.5.2011. 444,60 Službeni glasnik BiH 55/11
Dom zdravlja Cazin Nabavka i održavanje telefonskih aparata, kopir aparata, fax aparata, centrala, instalacija i drugih uređaja Konkurentski Infokomerc d.o.o. Bihać 23.5.2011. 2.314,76 Službeni glasnik BiH 55/11
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 7: Sukcesivna nabavka Otvoreni Infokomerc d.o.o. Bihać 28.8.2012. 2.949,48 Službeni glasnik BiH 74/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2 - Sanacija i rekonstrukcija opreme i instalacija sisitema vatrodojave, video nadzora, razglasa i telefonske centrale Otvoreni Infokomerc d.o.o. Bihać 9.3.2015. 28.186,90 SG 26/15