M&I Systems d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka integrisanog sistema za upravljanje dokumentacijom RERS-a Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.12.2010. 70.669,73 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge održavanja prijenosne opreme na backbone lokacijama i prijenosnim čvorištima Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 30.3.2011. 129.500,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje integralnog informacionog sistema Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.8.2011. 399.600,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka licenci za sistemski softver- godišnje održavanje : IBM Informix i MicroStrategy Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.3.2012. 50.455,37 Službeni glasnik BiH 25/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje integralnog informacionog sistema - MIS 2 Open Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.9.2012. 179.820,00 Službeni glasnik BiH 74/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje programa za Kadrovsku službu i za obračun PDV-a u 2013. godini Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.3.2013. 14.763,60 Službeni glasnik BiH 20/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka i instalacija hardverske opreme za DMSZP Rudni i TE Gacko Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 19.8.2013. 49.895,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje ERP (MIS20open) Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.11.2013. 132.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje programa za Kadrovsku službu u 2014. godini Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014. 14.763,60 Službeni glasnik BiH 16/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje ERP (MIS 2 Open) Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 8.7.2014. 132.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Održavanje IBM Informix IDS licenci za korištenje baze podataka za opšte module i baze podataka za Date Warehouse sistema Fonda PIO RS Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.3.2015. 9.449,97 SG 30/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1- Održavanje i podrška opštih MIS2 Open modula i odgovarajućih modula sistema Data Warehouse Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.3.2015. 147.000,00 SG 30/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2- Održavanje ključnih modula Integrisanog informacionog sistema Fonda Pregovarački M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.3.2015. 126.000,00 SG 30/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje DW-a Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.8.2015. 16.980,00 SG 70/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka robe - sistema za upravljanje elektronskim dokumentim za potrebe Fonda PIO RS Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.10.2015. 89.050,00 SG 82/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje ERP (Mis2Open) Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.10.2015. 132.000,00 SG 84/15