SAMED d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 6: RTG: kontrasna sredstva Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.8.2010. 42.567,60 Službeni glasnik BiH 13/11
Klinička bolnica Mostar Lot 13: Koronarni balon od Pebax-a Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2011. 26.576,55 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 21: BMS Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 10.354,50 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 22: DES stent sa Everolimus Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2011. 61.776,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 27: Interventne PTCA žice sa ravnim vrhom standard Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.5.2011. 22.815,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 28: Interventne PTCA žice za CTO sa ravnim vrhom Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.5.2011. 30.420,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 30: Potrošni materijal Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2011. 127.764,00 Službeni glasnik BiH 57/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Nabavka potrošnog materijala u RTG službi Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2011. Službeni glasnik BiH 96/11
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Implantati za artroskopiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.12.2011. 69.276,60 Službeni glasnik BiH 5/12
Klinički centar Banja Luka Lot 46: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 154.440,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 18: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 63.180,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 19: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 98.046,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 24: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 38.025,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 35: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 69.030,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 72: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 11.232,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 74: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 126.360,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 62: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 25.740,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 46: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.03.2012. 88.606,44 Službeni glasnik BiH 25/12
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Mediflex 180 cm pressure monitoring Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2012. 4.598,29 Službeni glasnik BiH 43/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Standardne igle za punkciju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2012. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Indeflatori Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2012. 6.900,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Sistemi za izvlačenje i manipulaciju Snare system Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Baždareni kateteri za mjerenje Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2012. 76.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Jopamidol bočice 300mgJ/ml 50ml Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.4.2012. 325.820,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Jopamidol bočice 370mgJ/ml 100ml Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.4.2012. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12

SAMED d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Medicinskih sredstava 11/2011 - za potrebe OJ Centar za srce - Invazivna kardiologija i OJ Pedijatrijska klinika KCUS-a Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo, Omnia medic, Zenica, Medicallux, Tuzla, Italgroup, Sarajevo, Sarajevofarm, Sarajevo, Apomedical, Sarajevo Sarajevo, Zenica, Tuzla 7.9.2011. 746.269,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Mediicnskih sredstava I/2011 za potrebe O.J. Centar za srce (Medicinska sredstva za perfuziju, operacionu salu i ostali materijal za kardiohirurgiju) Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Medimpex, Sarajevo, Medicallux, Tuzla, Italgroup, Sarajevo, Sarajevofarm, Sarajevo, Apomedical, Sarajevo, MEDI-FREY d.o.o., Sarajevo, Mac's Medical, Tuzla, SNE Medical, Sarajevo, Raucher Medical, Mostar Sarajevo, Zenica, Tuzla 11.7.2011. 78.850,00 Službeni glasnik BiH 76/11