Tefarm apoteka i centar za mediocinsko snabdijevanje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Grupa 1: Lijekovi sa esencijalne liste Otvoreni Tefarm apoteka i centar za mediocinsko snabdijevanje Tešanj 20.12.2010. 49.069,23 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 2: Lijekovi koji nisu na esencijalnoj listi Otvoreni Tefarm apoteka i centar za mediocinsko snabdijevanje Tešanj 20.12.2010. 90.170,70 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, lot 1: Dezinfekciona sredstva Otvoreni Tefarm apoteka i centar za mediocinsko snabdijevanje Tešanj 20.12.2010. 11.115,20 Službeni glasnik BiH 13/11