VmS group d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 3: Vodovodni materijal (vodomjerne garniture) Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 23.12.2011. 61.806,40 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 3: Nabavka vodomjera Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 27.095,80 Službeni glasnik BiH 31/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 4: Vodovodni materijal: Vodomjeri Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 30.5.2011. 18.919,00 Službeni glasnik BiH 55/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za vodomjere-proizvođač EWT Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 17.11.2011. 80.534,00 Službeni glasnik BiH 94/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kućni vodomjeri Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 11.11.2011. 110.157,50 Službeni glasnik BiH 94/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Industrijski vodomjeri Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 17.11.2011. 95.837,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 3: Vodomjerne garniture Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 16.12.2011. 74.696,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 4: Nabavka vodomjera specificiranih po profilima Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 21.3.2012. 10.910,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 2: Vodomjeri (mjerač potrošnje vode) Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 8.5.2012. 19.050,01 Službeni glasnik BiH 47/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača - EWT Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 7.1.2013. 95.990,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 4: Nabavka vodomjera Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 18.2.2013. 248.835,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 6: Nabavka Reed senzora Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 18.2.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 7: Nabavka vodomjera Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 27.2.2013. 92.186,00 Službeni glasnik BiH 24/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Kućni vodomjeri Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 29.4.2013. 243.590,00 Službeni glasnik BiH 36/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Industrijski vodomjeri Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 29.4.2013. 181.652,00 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 4: Nabavka vodomjera specificiranih po profilima Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 9.5.2014. 41.677,50 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 5: Nabavka radio modula za vodomjere Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 9.5.2014. 15.300,00 Službeni glasnik BiH 41/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2- Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača EWT Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 28.5.2015. 82.824,65 SG 45/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2 - Industrijski vodomijeri Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 5.8.2015. 299.885,00 SG 64/15
JKP Komunalno d.o.o. Živinice Nabavka roba, vodomjera i opreme za daljinsko očitavanje Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 17.9.2015. 69.555,90 SG 77/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka vodomjera sa data logerom Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 55.978,00 SG 91/15