Savez za sport i rekreaciju invalida BiH, Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga od dobavljača MN-Media za marketing izdavaštvo, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo Pregovarački Savez za sport i rekreaciju invalida BiH, Sarajevo Sarajevo 4.2.2011. 14.040,00 Službeni glasnik BiH 13/11