Masterline d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Sistem za podizanje nivoa sigurnosti i analize IP saobraćaja i upravljanja sigurnosnim problemima IP mreže BH Telecom, te usluga instalacije i integracije sistema i obuka za administriranje sistema Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 8.2.2011. 534.400,00 Službeni glasnik BiH 13/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje Headend encording kapaciteta Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 1.7.2011. 391.800,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Enkoder web TV-oprema Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 10.10.2011. 589.000,00 Službeni glasnik BiH 84/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka multiservisnih radio-relejnih uređaja raspoređeno po pojedinim mjestima isporuke, uz usluge obuke Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 23.3.2012. 845.956,20 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Prijemno-prezentaciona oprema Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 257.240,00 Službeni glasnik BiH 43/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Nabavka multiservisnih radio-relejnih uređaja Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 1.879.635,09 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka softvera i licenci za simulaciju, planiranje i dijagnostiku telekomunikacionih mreža: Opnet modeler ili ekvivalent Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 28.6.2013. 528.084,00 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Disaster recovery Head - end Mostar Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 27.8.2013. 248.950,00 Službeni glasnik BiH 69/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Proširenje prijemno - enkoderskih kapaciteta Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 27.8.2013. 248.600,00 Službeni glasnik BiH 69/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Profesionalni kontribucijski enkoderi i dekoderi Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 25.4.2014. 175.800,00 Službeni glasnik BiH 34/14