NLB Razvojna banka a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Istočno Novo Sarajevo Kreditiranje podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva iz Programa za obezbjeđenje i usmjeravanje sredstava za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na području opštine I.N. Sarajevo Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 7.2.2011. 108.510,95 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS za potrebe investicije u rekonstrukciju magistralnog puta M-16 Banja Luka- Gradiška, dionica Prijedorska petlja - Klašnice, referenca broj 125/10 Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 11.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Opština Gacko Lot 2: Izbor najpovoljnije banke za vođenje transakcionih računa Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 13.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Usluga oročavanja slobodnih novčanih sredstava. Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 24.5.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Laktaši Lot 1: Izbor najpovoljnijih komercijalnih banaka za vođenje jedinstvenog računa trezora, računa za prikupljanje javnih prihoda i računa za posebne namjene opštine Laktaši Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 28.12.2011. 82,90 Službeni glasnik BiH 1/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavaka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 11.1.2012. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Kreditna sredstva u iznosu od 8.000.000,00 KM Revolving kredit sa obavezom povrata kredita do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 29.2.2012. 259.637,76 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Kozarska Dubica Izbor najpovoljnije banke za odobrenje kredita Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 13.7.2012. 3.411.947,13 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Bankarske usluge-investiciono kreditiranje Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 25.7.2012. 1.936.809,77 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatne bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS Banja Luka za realizaciju dodatnih radova na projektu Rekonstrukcija magistralnog puta M-16 Banja Luka - Gradiška, dionica Prijedorska petlja - Klašnice Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 26.9.2012. 2.022.300,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 13.2.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Kreditna sredstva u iznosu od 8.000.000,00 Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 1.3.2013. 260.350,08 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 25.6.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Grad Doboj Pružanje bankarskih usluga, vođenje računa javnih prihoda i jedinstvenog računa trezora opštine Doboj Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 6.3.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Grad Doboj Kreditno zaduženje grada Doboja u iznosu od 2.000.000,00 KM (slovima:dva miliona konvertibilnih maraka) Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 28.3.2013. 2.748.006,54 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Odobravanje Revolving kredita u iznosu do 1.000.000,00 KM Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 24.5.2013. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje slobodnih novčanih sredstava na period od 13 mjeseci Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 30.7.2013. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
KP Gradske toplane a.d. Pale Kreditno zaduženje za finansiranje investicionog ulaganja u toplovod i obezbjeđenje obrtnih sredstava za pripremu grejne sezone Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 5.8.2013. 363.994,53 Službeni glasnik BiH 73/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Kredit za obrtna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM - bez hipoteke Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 16.1.2014. 291.139,73 Službeni glasnik BiH 8/14
Klinički centar Banja Luka Kreditiranja Kliničkog centra Banja Luka u iznosu od 7.000.000,00 KM Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 31.3.2014. 347.200,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Nabavka bankarskih usluga kratkoročnog revolving kredita od 8.000.000,00 KM sa obavezoma povrata do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda od 12 mjseci. Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 5.3.2014. 302.352,12 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Izbor prve banke za vršenje bankarskih usluga Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 28.4.2014. 6.866,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Opština Šipovo Kreditno zaduženje Opštine Šipovo Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 30.5.2014. 318.112,64 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Čajniče Kreditno zaduženje opštine Čajniče za iznos od 250.000,00 KM Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 10.10.2014. 56.276,56 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Novi Grad Dugoročno kreditno zaduženje opštine Novi Grad u skladu sa Odlukom o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Novi Grad broj 02-022-57/14 od 10.04.2014. godine donešenom od strane Skupštine opštine Novi Grad (Službeni glasnik opštine Novi Grad br.6/14) Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 5.9.2014. 175.841,04 Službeni glasnik BiH 89/14

NLB Razvojna banka a.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Bijeljina Lot 1: Usluge platnog prometa u zemlji i prema inostranstvu Otvoreni NLB Razvojna banka a.d., Pavlović internacional bank - a.d. Bijeljina, Nova banka .a.d. Banja Luka Banja Luka, Bijeljina 25.1.2011. Službeni glasnik BiH 18/11