NGH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga popravke hidrauličnih pumpi za bager Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 7.2.2011. 41.907,00 Službeni glasnik BiH 13/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hidrauličnog bagera sa kašikom 6,5-7,5 m3 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 23.6.2011. 2.199.685,69 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Komunalno d.o.o. Neum Kupnja namjenskog vozoila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sustavom rotirajućeg bubnja kapaciteta 16 m3, sukladno tenderskoj dokumentaciji, novo-nekorišteno Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 13.3.2012 319.000,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 12.6.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont dizel motora, hidraličnih pumpi i hidromotora Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 15.6.2012. 231.253,41 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za buldozer Liebherr PR -752 Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 15.6.2012. 258.474,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Generalni remont dizel motora buldozera Liebherrt PR 752 za Rudnik Dubravet (int. br. 6) Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 25.7.2012. 87.614,72 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Remont postojeće opreme za površinsku i podzemnu eksploataciju-Nabavka rezervnih dijelova za opremu-proizvođač Mercedes za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 17.8.2012. 91.385,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel motor za buldozer Liebherr PR 752 (int.br.5) Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 2.11.2012. 142.400,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Reduktor za pogon kružnog kretanja bagera Liebherr R974B Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 26.12.2012. 64.031,00 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga remonta hidrauličnih komponenti za bagere Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 180.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
RMU Banovići d.d. Banovići Opravka glavnih hidrauličnih pumpi bagera Terex RH 120E Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 13.12.2012. 77.292,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Generalno remontovan dizel motor tip D342 za cjevopolagač CAT 583K Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 22.4.2013. 104.800,00 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Rezervni dijelovi za bager Liebherr R 974 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 18.4.2013. 170.056,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Rezervni dijelovi za buldozer Liebherr PR 752 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 19.4.2013. 394.360,10 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 8: Rezervni dijelovi za buldozer Liebherr 751 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 19.3.2013. 29.462,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za opremu - proizvođač Caterpillar za potrebe ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 18.6.2013. 1.265.720,00 Službeni glasnik BiH 49/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za bager Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 10.7.2013. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za buldožer Liebherr PR 752 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 6.9.2013. 76.387,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka originalnih rezervnih dijelova za Bager Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 2.10.2013. 599.548,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1- Buldozer gusjeničar Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 12.2.2014. 677.126,00 Službeni glasnik BiH 14/14
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka elektrohidrauličnog bagera zapremine kašike 18 m 3 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 21.1.2014. 7.054.598,39 Službeni glasnik BiH 20/14
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za bager i utovarivač Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 24.10.2013. 2.000.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Remont hidromotora pogona gusjenica buldozeraLiebherrPR752 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 7.3.2014. 42.720,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Rezervni dijelovi za buldozer Liebherr PR 752 Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 7.3.2014. 90.850,08 Službeni glasnik BiH 33/14