GD Bišina d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Adaptacija i sanacija postojećeg objekta na lokalitetu monitoring stanice Gubavica kod Mostara Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 31.1.2011. 183.039,60 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Neum Izvođenje radova na sanaciji stambene jedinice povratnika po sistemu ključ u ruke u općini Neum Konkurentski GD Bišina d.o.o. Mostar 21.9.2011. 25.021,29 Službeni glasnik BiH 80/11
Agencija Stari grad Mostar Tekuće održavanje krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina u Blagaju Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 17.12.2013. 15.295,96 Službeni glasnik BiH 2/14
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Adaptacija ambulanti u prizemlju glavne zgrade i izrada sanitarnog čvora u podrumu glavne zgrade. Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 30.9.2015. 92.924,85 SG 79/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 3 - Rekonstrukcija i izgradnja 12 ratom oštećenih stambenih jedinica u općini Čajniče Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 29.10.2015. 326.104,02 SG 85/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 4 - Rekonstrukcija i izgradnja 12 ratom oštećenih stambenih jedinica u općinama Višegrad (7 st.jedinica) i Rudo ( 5 st.jedinica) Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 29.10.2015. 302.745,19 SG 85/15
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje radova na sanaciji ulazne kapije i ograde na lokaciji skladišta Gabela Čapljina Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 20.11.2015. 58.892,24 SG 91/15